In 2009 is er tijdens het CF Beachdance evenement onderzoek gedaan naar de overdracht van Pseudomonas stammen tussen bezoekers met CF. Van elke deelnemer werd bij aankomst en vertrek op het evenement een sputumkweek of hoestwat afgenomen en vervolgens drie maanden na het CF Beachdance evenement nogmaals. Het sputum of de hoestwat werd onderzocht op de aanwezigheid van Pseudomonas aeruginosa. Om overdracht van stammen te onderzoeken werden alle gevonden Pseudomonas stammen vergeleken met de Pseudomonas stammen van de andere deelnemers. Bovendien werd gekeken of de (eventuele) overgedragen stammen blijvend aanwezig zijn, of weer verdwijnen.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de meeste CFers waarbij Pseudomonas gekweekt werd, voor en na het feest (ook 3 maanden later) dezelfde stam bij zich dragen. Helaas was het aantal deelnemers erg laag door het slechte weer die dag. Daarom kunnen er op grond van deze resultaten geen conclusies over transmissie worden getrokken.
Wel willen we alle deelnemers van harte bedanken voor hun deelname aan dit onderzoek.

Archief